Strona Szachowa Groszka

Mistrzowie Okręgu


Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego po raz pierwszy zorganizowano w 1983 roku, mimo iż prawa do ich przeprowadzenia istniały już od dłuższego czasu.
Jak powszechnie wiadomo 28 maja 1975 roku w Polsce wprowadzono w życie reformę administracyjną państwa. Zlikwidowano wszystkie powiaty, a w miejsce 17 województw i 5 miast wydzielonych na prawach województwa (Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań i Wrocław) powstało 49 nowych województw. Wszyscy wiemy, iż rozdrobnienie administracyjne zaowocowało sztucznymi tworami, które okazały się słabe zarówno kadrowo, administracyjnie jak i gospodarczo w porównaniu z istniejącymi wcześniej województwami. Najprawdopodobniej z powodu właśnie tych słabości (brak Okręgowych Związków Szachowych w Toruniu i Włocławku) w latach 1976-78 szachiści toczyli boje w strukturze, która obowiązywała jeszcze w województwie bydgoskim. Następnie włocławscy szachiści rywalizowali w połączonych szachowo województwach toruńskim i włocławskim. Taki stan rzeczy trwał jednak dość długo, bo aż cztery lata. Po utworzeniu w listopadzie 1982 roku OZSzach we Włocławku rozpoczęto organizowanie turniejów już na „własnym podwórku”. Dodam jedynie, że pierwszym prezesem włocławskiego OZSzach został Ryszard Kołosowski, zastępcą – Kazimierz Sikorski, sekretarzem – Irena Wieczorkiewicz a przewodniczącymi podstawowych komisji zostali wybrani odpowiednio, klasyfikacji – Jan Czarnomski, sędziowskiej - Marek Michalski. W kolejnych latach czołowymi działaczami w OZSzach Włocławek byli Jan Szymczuk oraz Janusz Augustowski.

Imprezy rangi Mistrzostw Okręgu Włocławskiego rozgrywane były do 1998 roku a więc liczą sobie 16 turniejów. Na przestrzeni wszystkich tych lat, zaszczytny tytuł Mistrza Województwa zdobyło jedynie ośmiu zawodników. Czterokrotnie turniej ten wygrywali Sławomir Pawłowski i Krzysztof Kuliński, trzykrotnie Mariusz Jabłoński, natomiast jednym tytułem mogą się pochwalić Ryszard Wasilewicz, Andrzej Machaj, Janusz Jeziorny, Konrad Cichocki i Jerzy Garbowski. Poniżej przedstawiam szczegółowe zestawienie zwycięzców Mistrzostw Okręgu Włocławskiego w poszczególnych latach:

1983 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego I - Jabłoński Mariusz
1984 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego II - Wasilewicz Ryszard
1985 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego III - Pawłowski Sławomir
1986 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego IV - Jabłoński Mariusz
1987 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego V - Machaj Andrzej
1988 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego VI - Jeziorny Janusz
1989 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego VII - Kuliński Krzysztof
1990 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego VIII - Pawłowski Sławomir
1991 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego IX - Jabłoński Mariusz
1992 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego X - Kuliński Krzysztof
1993 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego XI - Cichocki Konrad
1994 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego XII - Pawłowski Sławomir
1995 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego XIII - Garbowski Jerzy
1996 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego XIV - Pawłowski Sławomir
1997 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego XV - Kuliński Krzysztof
1998 - Mistrzostwa Okręgu Włocławskiego XVI - Kuliński Krzysztof

Wielcy rywale i kolekcjonerzy tytułów Mistrza Okręgu Włocławskiego. Rozegrali ze sobą nie mniej partii niż Karpow z Kasparowem. Krzysztof Kuliński (z lewej) przed partią z Sławomirem Pawłowskim podczas II Włocławskiego Turnieju Weekendowego w marcu 2007 roku.


Listopad 2008 (ostatnia aktualizacja kwiecień 2009)